Faillissement veiling

Het openbaar verkopen van goederen vindt plaats via een faillissementveiling. Zowel roerende als onroerende goederen worden via deze weg te koop aangeboden. Een Faillissementverkoop betreft vaak een onderneming maar het kan ook een private persoon zijn die niet aan zijn of haar belastingverplichtingen heeft voldaan.


De curator of deurwaarder kan dan besluiten de bezittingen van de schuldenaar te gelden te maken. Dit kunnen auto’s zijn maar ook een inboedel of de handelsvoorraad van een onder curatele gestelde onderneming. Wanneer roerende goederen worden aangeboden is vaak de hypotheek verlener die de veiling start. De maandelijkse hypotheek lasten worden niet meer worden voldaan of er is al een grote achterstand van de termijnbetalingen.

Woningen, Huizen of bedrijf-onroerend goed worden aangeboden op een huizenveiling. De curator geeft opdracht dat de woning hier openbaar wordt verkocht. Huizenveilingen worden gehouden onder toezicht van een notaris. Op dit moment zijn faillissement veilingen van huizen erg in opspraak omdat de woning voor slechts twee derde van de werkelijke waarde worden verkocht. Tevens heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar fraude van de kopers. Door onderling afspraken te maken kon een groepje hun slag slaan.

Voor u is een faillissement veiling gewoon toegankelijk. U moet altijd wel contant of met pin kunnen betalen. Wanneer het een roerend goed betreft word door de notaris voorafgaand aan de veiling een bankgarantie gevraagd. U moet dus wel degelijk over voldoende middelen beschikken.  Tevens zijn er altijd verborgen kosten dit kan relatief weinig zijn maar het kan ook gaan een een stuk bouwgrond waar bodemverontreiniging heeft plaats gevonden. Als u verplicht wordt gesteld om de grond te saneren dan kunt u voor hoge kosten komen te staan. Lees vooraf altijd de brochure of voorwaarden en laat u eventueel informeren door een aankoopmakelaar. Vaak staan de kadastrale gegeven ook vermeld in de brochure.  De normale kosten die moeten worden betaald door de hoogste bieder zijn verschuldigde overdrachtsbelasting, advertentiekosten voor de veiling, zaalhuur en notaris of deurwaarderskosten.

Faillissement veiling

Veilinghuizen voor faillissement veilingen van roerende goederen

Het merendeel van de veiling huizen word aangeboden op regio veiling hier onder vindt u een overzicht van.

  • Veilingbilijet
  • koopeenveilinghuis
  • veilingnotaris
  • NIIV

Geef een reactie